Seminář 2018

Diagnostický bioptický seminář patologů – 5. 12. 2018

CASUS PRO DIAGNOSI

 


K prohlížení vzorků nepoužívejte webové prohlížeče Google Chrome či Opera, neboť nepodporují technologii Adobe Flash, která je nezbytná k interaktivnímu zobrazení. Vše by mělo fungovat v Internet Exploreru či Mozille Firefoxu. Narazíte-li i v těchto aplikacích na hlášku „You need to upgrade your Flash Player“, bude nezbytné aktualizovat Adobe Flash Player.


 

Přednáška – doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D., Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

Morfologická diagnostika vaskulitid.

Prezentace – Systémové vaskulitidy

 

 1. Biopsie č. 8977/2017 a 9909/2017: 65letá žena s klinickou diagnózou – polyp těla děložního.
  Referuje: Sylvie Smolková, Městská nemocnice Ostrava, p. o.
  Prezentace k případu
 2. Biopsie č. 5439/2018: Žena, 82 let, tumor prsu.
  Referuje: MUDr. Kateřina Prokešová, Středomoravská nemocniční, a.s., člen skupiny AGEL, Nemocnice Prostějov
  Prezentace k případu
 3. Biopsie č. 1029/2018: 54letý muž s pylorostenózou, susp. GIST. Dodán resekát žaludku.
  Referuje: MUDr. Aleš Mlýnek, Městská nemocnice Ostrava, p. o. 
  Prezentace k případu
 4. Biopsie č. 14666/18: 73letá pacientka s údajem metastázy triple negativního medulárního karcinomu mléčné žlázy do kůže, s předchozí anamnézou karcinomu levého prsu v r. 2013. Předmětem vyšetření je amputát levého prsu.
  Referuje: MUDr. Robert Ondruššek, CGB laboratoř a. s., Ostrava
  Prezentace k případu
 5. Biopsie č. 5605/2018: Žena 1957, tumor uteri v. s., bydliště Vietnam, výkon hysteroskopie
  + abraze.
  Referuje MUDr. Barbora Malovaná, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
  Prezentace k případu
 6. Biopsie č. 12384/18: 23letá žena. Zaslána 1,5 x 0,6 x 0,4 cm velká část pravého ovaria. Klinická diagnóza: Polycystosa pravého ovaria. 
  Referuje: MUDr. Jan Nieslanik, CGB laboratoř a. s., Ostrava
  Prezentace k případu
 7. Biopsie č. 6024/18: 71letá žena s polykacími obtížemi, rhinolalií a váhovým úbytkem 20 kg za 6 měsíců. Klinickým vyšetřením zjištěn objemný tumor kořene jazyka. 
  Referuje: MUDr. Hurník Pavel, CGB laboratoř a. s., Ostrava
  Prezentace k případu

  Přestávka

  Přednášky – MUDr. Šárka Hadravská, MIAC, Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň
  Patologie placenty v přehledu     –  Prezentace
  Hroznovité útvary placenty.        –  Prezentace 
  Neobvyklé nálezy v pupečníku.  –  Prezentace

 8.  Biopsie č. 7889/2018: 23letý muž s rezistencí levého varlete.
  Referuje: MUDr. Andrea Minichová, Městská nemocnice Ostrava, p. o.
  Prezentace k případu
 9.  Biopsie č. 4936/2018: 64letá žena se zvětšením lymfatických uzlin v obou tříslech, uzlin v levé axile a uzliny za pravým kývačem, lymphadenopatie je přítomna asi půl roku, byla vykonána exstirpace uzliny z levého třísla z hematologické indikace. Makroskopicky: exstirpována lymfatická uzlina velikosti 4 x 4 x 2 cm, na řezu bělavá, elastická, ohraničená.
  Klinická dg.: Lymfadenopatie.
  Referuje: MUDr. Marek Antol, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
  Prezentace k případu
 10. Biopsie č. 4561/18: Žena, 26 let. Klinicky: Exstirpace uzliny, uzlina z oblasti 2A vpravo. Makropopis: Materiál označen „uzlina 2A vpravo“. Lymfatická uzlina velikosti 28 x 23 x 18 mm, na povrchu hnědošedé barvy, na řezu barvy šedobílé, homogenní struktury.
  Referuje: MUDr. Richard Doležílek, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
  Prezentace k případu
 11. Biopsie č. 4538/18: Žena, 85 let. Klinicky: Ca pelvis renalis l. sin. Makropopis: Levá ledvina velikosti 110 x 46 x 45 mm. Pánvička a dutý systém vyplněný krevními koaguly. Ve střední části ledviny zastižen nekrotický a prokrvácený tumor velikosti 20 x 20 x 18 mm, hnědofialové barvy, s makroskopicky patrným prorůstáním do parenchymu ledviny. 
  Referuje: MUDr. Richard Doležílek, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
  Prezentace k případu
 12. Biopsie č. 6792/2018: Muž, 62 let. Asi měsíc pozoruje zvětšení pravého varlete. Provedena RAOE l. dx. Materiál: varle. 
  Referuje: MUDr. Aleš Mlýnek, Městská nemocnice Ostrava, p. o.
  Prezentace k případu
 13. Biopsie č. 25812/2017: 56letý muž s anamnézou výrazného hubnutí během posledních 3 měsíců. Na CT zjištěna objemná tumorózní masa v retroperitoneu bez jednoznačné infiltrace ledvin.
  Referuje: MUDr. Hana Faistová, Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové
  Prezentace k případu
 14. Biopsie č. 53183/2018: Biopsie kůže vlasové části hlavy – žena 74 let, klinická dg. fibroadenoma capilitii. Makro-excize kůže a podkoží 22 x 11 x 12 mm s tuhou rezistencí pod povrchem průměru až 18 mm.
  Referuje: MUDr. Petr Vážan, CGB laboratoř a.s., Zlín
  Prezentace k případu