Pneumologie a ftizeologie (plicní)

Pneumologie a ftizeologie – plicní oddělení, se nachází v areálu Městské nemocnice Ostrava, za hlavním vchodem doleva – pavilón D2.
Navazuje na tradici z roku 1936, kdy vznikla poradna Masarykovy ligy proti tuberkulóze.

V současné době se naše plicní ambulance prioritně zabývají diagnostikou onemocnění plic, průdušek a pohrudnice, zvláště pak diagnostikou, léčbou a dlouhodobým sledováním pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), průduškovým astmatem (asthma bronchiale), uhlokopskou koniozou, sarkoidózou, tuberkulózou, intersticiálními plicními chorobami, chronickou dechovou nedostatečností.

Našim pacientům poskytujeme moderní diagnostiku, včetně vyšetření bronchoskopického a vyšetření ve funkčně-diagnostickém komplementu, společně s nabídkou komplexní péče ve spolupráci s interními, chirurgickými a rehabilitačními obory naší nemocnice. Rovněž pokračuje činnost kalmetizační v rámci povinného a nepovinného očkování proti tuberkulóze.

Naše pracoviště tvoří tři odborné plicní ambulance, dále ambulance funkční diagnostiky, ambulance bronchologie, ambulance kalmetizace a Centrum léčby závislosti na tabáku.
V odborných plicních ambulancích působí MUDr. Helena Olejníková, MUDr. Lucie Cwiková, MUDr. Veronika Labajová, MUDr. Radovan Kozel.

Kartotéka – recepce
Objednávání a registrace pacientů k vyšetření, k předpisu medikace, informace o rozsahu námi poskytovaných služeb.
T +420 596 193 529
F +420 596 193 381
E plicniobj@mnof.cz