Kalmetizace (očkování)

U dětí nad 6 týdnů věku se očkování proti tuberkulóze provádí podle výsledku tuberkulinové zkoušky. Ta se provádí vždy 3 dny před samotným očkováním.

U dětí do 6 týdnů věku se očkování proti tuberkulóze provádí bez tuberkulinové zkoušky.

V České republice jsou podle důvodu očkování proti tuberkulóze 2 druhy očkování:

 1. Očkování proti tuberkulóze ze zdravotní indikace lékaře, hrazeno zdravotní pojišťovnou
 2. Očkování proti tuberkulóze na vlastní žádost rodičů dítěte, hrazeno rodičem dítěte

K očkování je nutno přinést očkovací průkaz dítěte!!

Data provádění tuberkulinové zkoušky a očkování proti tuberkulóze pro rok 2019 na našem oddělení Vám po telefonické domluvě sdělí kalmetizační sestra, telefon: 596 194 436 (v době od 13:30 do 14:30).

U dětí se daná vyšetření provádí v daný den po objednání na T 596 194 436 – s. Radka Cinková – vždy v době od 13:00 – 14:00 hodin.

1. Očkování dítěte s vyšším rizikem vzniku tuberkulózy

Je hrazeno ze zdravotního pojištění. Toto očkování indikuje neonatolog, resp.pediatr, je prováděno od 4.dne života dítěte do dokončeného 6.týdne života dítěte. S sebou rodiče, resp.zákonný zástupce, přinese:

 • dotazník k definici rizika tuberkulózy, kde zákonný zástupce vyplní 1. část, 2. část vyplní neonatolog, resp.pediatr.
 • potvrzení o zdravotním stavu dítěte, vydané pediatrem, které není starší než 5 dní.

V tomto věku se očkování provádí bez tuberkulinové zkoušky. Rodič, nebo zákonný zástupce podepíše Použití neregistrovaného léčivého přípravku BCG 10 a Informace o povinném očkování dětí proti tuberkulóze (TBC).

Důvodem očkování ze zdravotní indikace jsou podle přílohy č.3 k vyhlášce č.357/ 2006 Sb.

 • jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
 • dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
 • dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
 • indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace k 23. 1. 2018

V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace:

Státy s vyšším výskytem TBC

 • V Evropě: Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rumunsko, Rusko, Ukrajina
 • V Asii: všechny asijské státy kromě Bahrajnu, Íránu, Izraele, Japonska, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Sýrie, Turecko
 • V Africe: všechny africké státy kromě Egypta, Komor, Libye, Mauricia, Seychel a Tuniska
 • V Americe: Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guyana, Haiti, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru a Salvador
 • V Austrálii a Oceánii: Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu, Vanuatu

2. Očkování nepovinné – na vlastní žádost rodičů dítěte

 1. provádíme očkování na vlastní žádost rodičů dítěte, po dosažení 18. měsíce věku, pokud se jedná o první očkování proti tuberkulóze u dítěte.
  Očkování se provádí po objednání dítěte na telefonním čísle 596 194 436, nebo e-mailem : kalmetizace@mnof.cz. Toto očkování není hrazeno zdravotní pojišťovnou, cena výkonu je uvedena v Ceníku.
  Provádí se u dítěte, které má ukončeno základní očkování povinná v ČR a to po předchozím provedení tuberkulinového testu.
  K úvodnímu vyšetření je nutno podepsat souhlasy níže uvedené a to oběma rodiči (zákonnými zástupci) dítěte:
  Tuberkulinová zkouška s použitím neregistrovaného léčebného prostředku PPD Tuberculinu Mammalian
  Použití neregistrovaného léčivého přípravku BCG 10
  Informace o nepovinném očkování dětí proti tuberkulóze (TBC) a informovaný souhlas s nepovinným očkováním
  a dále, rodiče dítěte musí přinést k vyšetření:
  potvrzení o zdravotním stavu dítěte, vydané pediatrem, které není starší než 5 dní, že dítě je schopno očkování proti tuberkulóze
  očkovací průkaz dítěte
  Požadované souhlasy si můžete vytisknout doma, podepsat oběma rodiči doma a přinést je k vyšetření s sebou. V případě, že je budete podepisovat u nás před vyšetřením, je nutná přítomnost obou rodičů dítěte při prvním vyšetření k provedení podpisů.
  Bez těchto uvedených náležitostí nepovinné očkování proti tuberkulóze nebude provedeno.
  Způsob provedení očkování proti tuberkulóze:
  1. první vyšetření – v pátek podle objednání se provádí tuberkulinový test aplikací injekce Tuberculinu do levého předloktí dítěte. Zápis do očkovacího průkazu.
  2. druhé vyšetření – v pondělí podle objednání se provádí odečet tuberkulinové zkoušky a dle výsledku pak samotné očkování proti tuberkulóze. Zápis do očkovacího průkazu.
  3. třetí vyšetření – kontrola jizvy po provedeném očkování proti tuberkulóze se provádí podle objednání za 3 měsíce od data očkování. Zápis
  do očkovacího průkazu.
 2. neprovádíme revakcinaci, tj. opakované očkování proti tuberkulóze – v souladu s odborným doporučením České pneumologické a ftizeologické společnosti revakcinace není prováděna, protože nemá přídatný vliv na zamezení tuberkulózní infekce.

Data provádění tuberkulinové zkoušky a očkování proti tuberkulóze pro rok 2019 na našem oddělení Vám po telefonické domluvě sdělí kalmetizační sestra, telefon: 596 194 436 (v době od 13:30 do 14:30).

Tuberkulinová zkouška

 • Pátek – 4. leden
 • Pátek – 1. Únor
 • Pátek – 1. březen
 • Pátek – 5. duben
 • Pátek – 3. květen
 • Pátek – 7. červen
 • Pátek – 12. červenec
 • Pátek – 2. srpen
 • Pátek – 6. září
 • Pátek – 4. říjen
 • Pátek – 1. listopad
 • Pátek – 6. prosinec
Očkování proti tuberkulóze

 • Pondělí – 7. leden
 • Pondělí – 21. leden
 • Pondělí – 4. únor
 • Pondělí – 18. únor
 • Pondělí – 4. březen
 • Pondělí – 18. březen
 • Pondělí – 8. duben
 • Pondělí – 6. květen
 • Pondělí – 20. květen
 • Pondělí – 10. červen
 • Pondělí – 24. červen
 • Pondělí – 15. červenec
 • Pondělí – 29. červenec
 • Pondělí – 5. srpen
 • Pondělí – 19. srpen
 • Pondělí – 9. září
 • Pondělí – 23. září
 • Pondělí – 7. říjen
 • Pondělí – 21. říjen
 • Pondělí – 4. listopad
 • Pondělí – 18. listopad
 • Pondělí – 9. Prosinec
 • Pondělí – 23. Prosinec
Kontroly jizvy

 • Pátek – 11. leden
 • Pátek – 8. únor
 • Pátek – 8. březen
 • Pátek – 12. duben
 • Pátek – 10. květen
 • Pátek – 14. červen
 • Pátek – 19. červenec
 • Pátek – 9. srpen
 • Pátek – 13. září
 • Pátek – 11. říjen
 • Pátek – 8. listopad
 • Pátek – 13. prosinec