Objednání pacientů

Objednávání k vyšetření do Plicní ambulance č. 1, Plicní ambulance č. 2, Plicní ambulance č. 3:

Objednávání:

Prosíme pacienty, aby se k neakutnímu plicnímu vyšetření vždy objednali:

 • osobně na kartotéce Plicního oddělení
 • telefonicky: +420 596 193 529 na kartotéce Plicního oddělení
 • prostřednictvím e-mailu: plicniobj@mnof.cz, kdy dle Vašeho požadavku a našich možností bude datum vyšetření domluveno

Dovolujeme si s omluvou upozornit pacienty, že objednaný čas vyšetření může být posunut vzhledem k provádění akutních konsilií na lůžkových odděleních Městské nemocnice Ostrava a řešení naléhavých akutních stavů.

Bez objednání:

 • ošetřujeme přednostně urgentní stavy ohrožující život pacienta
 • ošetřujeme akutní stavy podle požadavku žádajícího odesílajícího lékaře
 • jakékoliv jiné stavy mohou být vyšetřeny po domluvě s ambulantním lékařemběhem ordinačních hodin. Čas vyšetření závisí na počtu objednaných a akutních vyšetření v daný den.

Objednávání k vyšetření v Centru léčby závislosti na tabáku

Pacienty vyšetřujeme jen po objednání:

 • telefonicky: + 420 596 193 529
 • prostřednictvím e-mailu: plicniobj@mnof.cz, kdy dle Vašeho požadavku a našich možností bude datum vyšetření domluveno
 • osobně na kartotéce Plicního oddělení

Objednávání k vyšetření do Ambulance funkční diagnostiky

Prováděná vyšetření: spirometrie, spiroergometrie, screening spánkové apnoe, bronchoprovokační testy – bronchokonstrikční nespecifické metacholinem, během, na rotopedu, bronchodilatační, 6-MWT, bodypletysmografie, včetně vyšetření plicní difúze, rhinomanometrie včetně dekongesčního testu.

Pacienty vyšetřujeme jen po objednání (kromě spirometrie a bodypletysmogafie, které jsou prováděny kdykoliv) :

 • telefonicky: + 420 596 193 326
 • prostřednictvím e-mailu: plicniobj@mnof.cz, kdy dle Vašeho požadavku a našich možností bude datum vyšetření domluveno
 • osobně na kartotéce Plicního oddělení

Objednávání k vyšetření do Ambulance bronchologie

Bronchoskopická vyšetření a pleurální punkce je potřeba vždy objednat telefonicky po předchozí domluvě s lékařem:

 • +420 596 194 384
 • +420 596 194 492
 • +420 596 194 482

Objednávání k vyšetření do Ambulance kalmetizace

Tuberkulinové zkoušky (MxII) a očkování proti tuberkulóze (BCG vakcinace) vždy po domluvě a objednání:

Provozní doba Pneumologie a ftizeologie: pondělí – pátek 06:30 – 15:00 hod.

Prosíme všechny pacienty, kteří přicházejí na Plicní ambulanci k jakémukoliv vyšetření, aby se po příchodu na oddělení nahlásili v kartotéce – příjmu pacientů.