Služby veřejnosti

  • Screening spánové apnoe – vyšetření provádíme po objednání na T +420 596 193 326. Jedná se o jednoduchou vyšetřovací metodu sloužící k odhalení opakovaných zástav dechu během spánku, které jsou příčinou nadměrné spavosti během dne a dalších zdravotních následků (srdeční selhání, hypertenze, vyšší riziko vzniku mozkové příhody aj.). Provádí se v domácím prostředí pomocí speciálního přístroje Somno Micro Check připevněným na zápěstí, přičemž dechovou aktivitu, zástavy dechu a výskyt chrápání monitoruje hadička upevněná pod nosem pacienta. Zároveň přístroj snímá pomocí prstového senzoru okysličení krve. Před vyšetřením je nutno vyplnit Informovaný souhlas Screening spánkové apnoe, Test při podezření na syndrom spánkové apnoe. Vyšetření je v současné době hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami.
  • Spirometrie je nezastupitelná součást vyšetření respiračních příznaků, či laboratorních anomálií. Je prováděna k ozřejmění postižení plicních funkcí při všech onemocněních plic, v rámci předoperačního vyšetření, v rámci posudkových účelů, při průzkumu veřejného zdraví. Pomáhá odhalit některé nemoci plic a průdušek, například průduškové astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc. Vyšetření provádíme denně bez objednání v době od 06:30 hodin do 14:30 hodinV případě vyšetření na vlastní žádost klienta je cena vyšetření: 310 Kč.
  • Spiroergometrie – kardiopulmonální zátěžové vyšetření je komplexní vyšetření ke zjištění zátěžové tolerance a odlišení příčin zátěžové intolerance, odlišení původu dušnosti, v rámci předoperačního vyšetření při plánovaných rozsáhlých operacích břišních, zejména starších pacientů, plicních resekcí při nádorových nemocech plic, při plicní rozedmě, při srdečních operacích, při transplantaci plic, resp. plic a srdce. Slouží k určení rehabilitačního programu- posouzení pacienta a předpisu pohybové aktivity, k určení diagnózy astmatu vyvolaného zátěží, stanovení stupně poškození při chronických plicních nemocech. Je často prováděna při vyšetřování sportovců k posouzení trénovanosti. Je vhodno k danému vyšetření event. doplnit spirometrii a měření okysličení krve.
    Vyšetření provádíme po objednání na T +420 596 193 326.
    Cena vyšetření na vlastní žádost klienta (zahrnuje základní ergometrické vyšetření plus měření ventilace a koncentrace vydechovaných plynů plus test tělesnou zátěží): 1520 Kč. K danému vyšetření je vhodné doplnit spirometrii a měření okysličení krve.
  • Léčba závislosti na tabáku – odnaučení kouření. Centrum pro závislé na tabáku nabízí pomoc s léčbou Vaší závislosti. Závislost na tabáku je nemoc léčitelná a vyléčitelná. Vyšetření jsou hrazena zdravotními pojišťovnami. Do centra je nutno se objednat na telefonu 596 193 529, nebo na e-mailu plicniobj@mnof.cz.
  • Nepovinné očkování proti tuberkulóze na vlastní žádost rodičů.
  • Provedení tuberkulinového testu – aplikace tuberkulinu – Mantoux II