Vedení oddělení

kozel

primář
MUDr. Radovan Kozel
Vzdělání:

 • LF UP Olomouc
 • atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství
 • nástavbová atestace v oboru TBC a respiračních onemocnění

V Městské nemocnici Ostrava od roku 2006

Znalost jazyků:

 • angličtina

Členství v odb. společnostech:

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost
 • Česká občanská iniciativa pro chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Kurzy, stáže:

 • Funkční vyšetřování plic u dětí- Nemocnice Praha-Krč
 • Bronchologie pro pokročilé- Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc
 • Kurz spiroergometrie – Klinika tělovýchovného lékařství FN Motol, Praha
 • Kurz ergometrie- Klinika tělovýchovného lékařství FN Motol, Praha
 • Kurz funkčního vyšetřování plic 1. stupně – Klinika TRN FN Bulovka, Praha
 • Kurz funkčního vyšetřování plic 2. stupně- Klinika TRN FN Bulovka, Praha

T +420 596 193 384
T +420 596 194 384
E radovan.kozel@mnof.cz


zástupce primáře
MUDr. Lucie Cwiková

Vzdělání:

 • LF UP Olomouc
 • atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství – 2003
 • nástavbová atestace v oboru TBC a respiračních onemocnění – 2006

V Městské nemocnici Ostrava od roku 2006

Znalost jazyků:

 • angličtina
 • francoužština

Členství v odb. společnostech:

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Kurzy, stáže:

 • Kurz bronchologie: Plicní klinika Fakultní nemocnice Ostrava
 • Kurz funkčního vyšetření plic: Oddělení funkčního vyšetření plic nemocnice Ústí nad Labem
 • Závislost na tabáku: Centrum pro závislé na tabáku VFN Praha

T +420 596 193 492
T +420 596 194 492
E lucie.cwikova@mnof.cz


MUDr. Helena Olejníková

Vzdělání:

 • LF Masarykovy univerzity Brno
 • atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství – 1997
 • nástavbová atestace v oboru TBC a respiračních onemocnění – 2000

V Městské nemocnici Ostrava od roku 2003

Znalost jazyků:

 • angličtina

Členství v odb. společnostech:

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Kurzy, stáže:

 • Kurz bronchologie: Plicní klinika Fakultní nemocnice Ostrava
 • Kurz funkčního vyšetření plic: Oddělení funkčního vyšetření plic nemocnice Ústí nad Labem

T +420 596 193 382
T +420 596 194 482
E helena.olejnikova@mnof.cz


MUDr. Veronika Labajová

Vzdělání:

 • LF Masarykovy univerzity Brno – 2006
 • atestace Pneumologie a ftizeologie Praha – 2015

V Městské nemocnici Ostrava od roku 2016

Znalost jazyků:

 • angličtina

Členství v odb. společnostech:

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Kurzy, stáže:

T +420 596 193 382
T +420 596 194 485
E veronika.labajova@mnof.cz


MUDr. Viktória Rošová

Vzdělání:

 • LF Masarykovy univerzity Brno – 2016
 • t.č. v předatestační přípravě v oboru Pneumologie a ftizeologie

V Městské nemocnici Ostrava od roku 2016

T +420 596 194 481
E viktoria.rosova@mnof.cz


vrchní sestra
Petra Hejnová
T +420 596 193 227
F +420 596 193 769
E petra.hejnova@mnof.cz

Iva Košařová
zástupkyně vrchní sestry
T +420 596 193 227
E iva.kosarova@mnof.cz

Všeobecné sestry:

 • Radka Cinková
 • Brigita Dvornická
 • Věra Hájovská
 • Jitka Konečná
 • Iva Košařová
 • Monika Pekárková
 • Yvona Žydelová

Sanitáři

 • Helena Myšková
 • Jarmila Jašíková