Lékařská pohotovostní služba

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Pracoviště se nachází:
Budova Dětského lékařství, pavilon B
Janovského 6, Ostrava – Moravská Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

pohotovost_lekarska_sluzba_prvni_pomoci_detska_pracoviste_centrum

Ordinační doba

pracovní dny 15:30 – 06:30
soboty, neděle a svátky nepřetržitě

T +420 596 192 608

Nezajišťujeme výjezdovou pohotovostní službu.

V případě potíží dostavit se na pohotovost kontaktujte dispečink LPS:
T +420 596 612 111
M +420 731 446 690

Po konzultaci se sloužícím lékařem LPS pro děti a dorost je dispečerka oprávněna zabezpečit vyslání sanitky k dopravě do ambulance LPS dětské.


Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Pracoviště se nachází:
Budova Lékařské pohotovostní služby
Varenská 5, Ostrava – Moravská Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

pohotovost_lekarska_sluzba_prvni_pomoci_pro_dospele_pracoviste_centrum

Ordinační doba

pracovní dny 17:00 – 05:00
soboty, neděle a svátky nepřetržitě

T +420 596 193 475


Lékařská pohotovostní služba zubní

Pracoviště se nachází:
Budova Lékařské pohotovostní služby
Varenská 5, Ostrava – Moravská Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

pohotovost_lekarska_sluzba_prvni_pomoci_pro_dospele_pracoviste_centrum

Ordinační doba

pracovní dny 18:00 – 06:00
soboty, neděle a svátky nepřetržitě

T +420 596 193 473


Pohotovostní služba Oftalmologie (oční)

Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 zajišťuje pohotovostní službu pracoviště Oftalmologie Městské nemocnice Ostrava:

T +420 596 194 324

Pracoviště se nachází v areálu nemocnice budova G.

Služby zajišťuje oddělení Oftalmologie Městské nemocnice Ostrava a Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba.


Pohotovostní služba ORL (ušní, nosní, krční)

Pohotovostní službu zajišťuje pracoviště ORL Městské nemocnice Ostrava:

T +420 596 192 387
Ústředna
T +420 596 191 111

Pracoviště se nachází v areálu nemocnice budova H3

Služby zajišťuje ORL oddělení Městské nemocnice Ostrava a ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba.


Pohotovostní služba Urologie

Pohotovostní službu zajišťuje pracoviště Urologie Městské nemocnice Ostrava:

  • v pracovní dny 15:30 – 07:00
  • víkendové pohotovostní služby jsou zajištěny nepřetržitě

Ústředna
T +420 596 191 111
Pracoviště se nachází v areálu nemocnice budova E.


regulacni_poplatek

V areálu nemocnice se nachází i nemocniční pohotovostní lékárna.


Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro Lékařskou pohotovostní službu, stanoví:

  1. Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům a v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo vzniku, popř. zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.
  2. LPS je veřejnou službou.
  3. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Na LPS ošetřujeme, dle podmínek bodu uvedených v bodě 1., i pacienty, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni dostavit se ke svému praktickému lékaři. Dále ošetřujeme samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny, včetně cizích státních příslušníků