Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Pracoviště se nachází:
Budova Dětského lékařství, pavilon B
Janovského 2825/8, Ostrava – Moravská Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

pohotovost_lekarska_sluzba_prvni_pomoci_detska_pracoviste_centrum

Ordinační doba

pracovní dny 15:30 – 06:30
soboty, neděle a svátky nepřetržitě

T +420 596 192 608

Nezajišťujeme výjezdovou pohotovostní službu.

V případě potíží a nemožnosti dopravit dítě na ambulanci LPS pro děti a dorost kontaktujte, prosím, sloužícího lékaře LPS pro děti a dorost na telefonu T +420 596 192 608, který rozhodne o zabezpečení vyslání sanitky k dopravě dítěte do ambulance LPS pro děti a dorost.

Při vyšetření se hradí regulační poplatek 90 Kč

Vaše podněty k naší činnosti můžete napsat na mail: lpsdeti@mnof.cz

V areálu nemocnice se nachází i nemocniční pohotovostní lékárna.

Lékárenská pohotovostní služba:

  • pracovní dny 18:00 – 07:00
  • sobota, neděle a svátky nepřetržitě

T +420 596 192 373

Pohotovostní výdej je umístěn v budově lékárny uvnitř areálu nemocnice vpravo od hlavního vstupu

Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro Lékařskou pohotovostní službu, stanoví:

  1. Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům a v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo vzniku, popř. zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.
  2. LPS je veřejnou službou.
  3. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Na LPS ošetřujeme, dle podmínek bodu uvedených v bodě 1., i pacienty, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni dostavit se ke svému praktickému lékaři. Dále ošetřujeme samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny, včetně cizích státních příslušníků