Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Pracoviště se nachází:
Budova Lékařské pohotovostní služby
Varenská 5, Ostrava – Moravská Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

pohotovost_lekarska_sluzba_prvni_pomoci_pro_dospele_pracoviste_centrum

Ordinační doba

pracovní dny 17:00 – 22:00
soboty, neděle a svátky 08:00 – 21:00

T +420 596 193 475

Vaše podněty k naší činnosti můžete napsat na mail: lpsdospeli@mnof.cz

Při vyšetření se hradí regulační poplatek 90 Kč.

Nezajišťujeme výjezdovou pohotovostní službu.

V areálu nemocnice se nachází i nemocniční pohotovostní lékárna.

Lékárenská pohotovostní služba:

  • pracovní dny 18:00 – 07:00
  • sobota, neděle a svátky nepřetržitě

T +420 596 192 373

Pohotovostní výdej je umístěn v budově lékárny uvnitř areálu nemocnice vpravo od hlavního vstupu

Směrnice Ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální standardy pro Lékařskou pohotovostní službu, stanoví:

  1. Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům a v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo vzniku, popř. zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.
  2. LPS je veřejnou službou.
  3. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Na LPS ošetřujeme, dle podmínek bodu uvedených v bodě 1., i pacienty, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni dostavit se ke svému praktickému lékaři. Dále ošetřujeme samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny, včetně cizích státních příslušníků