Spektrum péče

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Poskytujeme vyšetření a ošetření dospělým pacientům s akutními potížemi pouze v ambulanci LPS. Neprovádíme výjezdovou službu pohotovostní.

Podle aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potíží lékař ordinuje a provádí stanovení hladiny cukru glukometrem, měření okysličení krve pulzním oxymetrem, ekg vyšetření, orientační vyšetření moči. Je možno podání léků nitrožilně, perorálně a inhalačně.

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Poskytujeme vyšetření a ošetření dětem a dorostovým pacientům s akutními potížemi pouze v ambulanci LPS. Neprovádíme výjezdovou službu pohotovostní.

Podle aktuálního zdravotního stavu pacienta a jeho potíží lékař ordinuje a provádí stanovení hladiny cukru glukometrem, určení CRP, okysličení krve pulsním oxymetrem, orientační vyšetření moči, ošetření ran, aplikuje léky nitrožilně, perorálně a inhalačně.

Lékařská pohotovostní služba zubní

V rámci pohotovostní služby provádíme akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce v ambulanci LPS. V indikovaných případech výměnu zubního drénu.

Extrakce zubu

Jde o vytržení zubu dočasného (mléčného) nebo stálého.

Malé zákroky v dutině ústní

Jde o malé akutní incize v dutině ústní, ošetření akutních komplikací malého rozsahu po chirurgických výkonech, které je možné ošetřit v pohotovostní době ambulance.

Podle aktuálního stavu potíží konkrétního pacienta lékař ordinuje a provádí místní znecitlivění, rentgenový snímek, sejmutí fixní náhrady (korunky), případně drobnou chirurgii měkkých tkání v malém rozsahu.

Jedná se o zákrok z důvodu úlevy od bolesti, nikoliv o komplexní zákrok k celkovému odstranění příčiny této bolesti. O rozsahu zákroku rozhoduje výhradně lékař dle stavu pacienta a příčiny vzniklé bolesti. Podle závažnosti a stanovení diagnózy může odeslat pacienta k následnému již odbornému zákroku na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.

Lékařská pohotovostní služba poskytuje lékařskou péči pacientům s akutními potížemi mimo pracovní dobu jejich praktických nebo zubních lékařů a zásadně nenahrazuje jejich další následnou lékařskou péči. Ve všech případech ošetření je pacient povinen předložit doklady totožnosti a kartu zdravotní pojišťovny