Vedení oddělení

kozel

vedoucí lékař LPS pro dospělé
dočasně pověřen vedením LPS pro děti a dorost
MUDr. Radovan Kozel
T +420 596 192 608
T +420 596 194 384
E radovan.kozel@mnof.cz


Helena Pasterňáková

vrchní sestra
Helena Pasterňáková
T +420 596 191 111 kl. 3141, 4494
E helena.pasternakova@mnof.cz


vedoucí lékařka LPS zubní
MUDr. Blanka Chvílová
T +420 596 191 111, kl. 3473
E blanka.chvilova@mnof.cz