Linka důvěry Ostrava

Poskytujeme psychologickou telefonickou a internetovou podporu široké dospělé veřejnosti a pacientům s psychickými obtížemi v akutních krizových situacích. Mohou to být například náhle emoční ztráty, úmrtí v rodině, sebevražedné tendence, vyrovnání se s nemocí, aktuální vztahové konflikty, osamělost.

Pomáháme při dlouhodobě zatěžujících situacích ve vztazích, rodině, práci. Jsme nápomocni při hledání řešení u počínajících i dlouhodobějších závislostí volajících nebo v jejich okolí. Jsme tady pro situace, kdy strádající aktuálně pociťuje potřebu dostupného odborného a současně lidského kontaktu, který je pro něj bezpečný.

Linka důvěry Ostrava je poradcem, podporou a informačním zdrojem o péči v oblasti duševního zdraví a psychosociální pomoci. Je registrovanou sociální službou pro oblast Telefonická krizová intervence. Poskytujeme základní sociální poradenství. Naším cílem je podpora prevence v oblasti duševního zdraví především občanů Ostravy a přilehlého regionu.

Bezpečnost volajících je dána jejich anonymitou a z naší strany dodržováním etických pravidel.

Naším obecnějším cílem je především podpora prevence v oblasti duševního zdraví občanů Ostravy a přilehlého regionu.

Motto LD:
Spojení a propojení věcí je starší než jejich oddělování. I lidé byli nejdříve spolu….

Provoz LD

V sobotu, neděli a o všech svátcích je provoz nepřetržitý.
Ve všední dny od 12:00 v poledne do 6:00 ráno.
Je pro nás přirozené, že voláte v noci nebo o víkendu. Pokud pracovník Linky důvěry Ostrava Váš hovor nepřijímá, důvodem je, že se věnuje klientovi, který LD kontaktoval před Vámi, prosíme o strpení a zavolání později.

linka_duvery_kontakt
Hovor je zpoplatněn běžným telekomunikačním tarifem – není bezplatný.
Před voláním na mobil LD si, prosím, přečtěte naše upozornění.
Dotazy na mailovou adresu linka.duvery@mnof.cz odpovídáme do 7. pracovních dnů.

Chat Linky důvěry Ostrava

Chat Linky důvěry Ostrava je k dispozici každý pátek a každou neděli v intervalu od 20:00 do 23:00.

Dialog můžete vést na adrese http://elinka.iporadna.cz/. Tato služba je provozována ve spolupráci s Internet poradnou Olomouc www.internetporadna.cz. Službu poskytují vybraní pracovníci Linky důvěry, kteří již mají zkušenost s telefonickou krizovou službou.

Linka důvěry plus

Na LD slouží odborníci různých specializací, proto zde máme i nástavbu k obvyklému provozu LD. Několikrát měsíčně nabízíme možnost cílenějšího kontaktu se specializovaným odborníkem v oblasti duševního zdraví. Konkrétnější otázky mohou kladeny k problémům, které jsou veřejností vnímány a spojovány s níže uvedenými specialisty. Anonymita volajícího i služby je zachována. Nejbližší cílenější dotazy je možno klást na stávajících číslech LDO v následujících termínech:

květen 2017

  • neděle 7.5. Klinický psycholog – duševní poruchy a možnosti psychoterapie (6:00-18:00)
  • sobota 20.5. Adiktolog – možnosti terapie závislosti na alkoholu a drogách (06:00-18:00)
  • sobota 27.5. Psychiatr – informace o ústavní léčbě alkoholismu (06:00-18:00)

Odborník bude k dispozici v termínech dle rozpisu, aniž by tím byl přerušen provoz LD pro ostatní zájemce.

Jiné služby

Linka důvěry pracuje také jako internetová poradna pro oblast duševního zdraví. Byla první LD v České republice (1997), která takovou službu poskytovala. Respektujeme tak potřeby části populace, pro kterou je přijatelnější svůj problém popsat písemně než telefonovat nebo osobně navštívit odborné pracoviště, např. psychiatrické. Na vaše dotazy budeme odpovídat do 7 pracovních dnů. Budeme reagovat na každý dotaz. Pro tuto oblast také školíme jiná zařízení v celé ČR, které uvažuji o zřízení internetové poradny a poskytujeme v tomto ohledu i supervizi. V roce 2010 např. Základní kurz internetového poradenství pro Linku duševní tísně v Mostě.

Zájemcům nabízí služba možnost kontaktů na specializovaná zdravotnická zařízení, především psychiatry nebo klinické psychology, ale i na jiná zařízení ze spektra psychosociálních služeb.

Snažíme se systematicky budovat databázi zdravotnických a psychosociálních zařízení pro oblast duševního zdraví v Ostravě a v regionu. Průběžně evidujeme a dáváme k dispozici informace o různých zařízeních telefonické krizové pomoci v rámci celé ČR.

Tým LDO

Vedoucím je PhDr. Svatopluk Antoš, sociální pracovnicí Mgr. Iveta Plačková. Službu dále zajišťuje 14 externích pracovníků. Psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, zdravotní sestry a jiní odborní pracovníci z oblasti pomáhajících profesí s příslušným vzděláním pro tuto práci.

Organizace, spolupráce, výhled

LD je součástí Psychiatrie Městské nemocnice Ostrava. Pracujeme nepřetržitě od 10. 9. 1990. Jsme součástí sítě zdravotních a psychociálních služeb města Ostrava, které nás také významně finančně podporuje. Finanční podporu nám v roce 2012 poskytla také Nadace OKD. 1. června 2011 byla Krajským úřadem Moravskoslezského kraje LD udělena registrace sociální služby pro oblast Telefonická krizová pomoc. Spolupracujeme s Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského kraje v oblasti tísňového volání. Podíleli jsem se na vytvoření etických kodexů pro LD a internetové poradenství. Poskytujeme supervizi zájemcům z oblasti zdravotnictví i poskytovatelům sociálních služeb z neziskových organizací.

nadace_okd