Angiografie

Pracoviště angiografie provádí diagnostiku cévních onemocnění. Pracoviště úzce spolupracuje s neurochirurgickým, neurologickým, chirurgickým a interním oddělením

Poskytovaná vyšetření

  • diagnostické arteriografie, 3D angiografie
  • PTA + stenting periferních tepen
  • PTA + stenting karotických tepen
  • trombolýzy tepen a žil
  • embolizace cévních malformací
  • embolizace intrakraniálních aneuryzmat a nádorů
  • stroke program
  • PTA + stenting renálních tepen
  • implantace kaválních filtrů
  • endovaskulární ošetření traumatického krvácení

Příprava pacienta: Vyšetření jsou prováděna u hospitalizovaných pacientů. Platí zásady jako u vyšetření s nitrožilní aplikaci jodové kontrastní látky (viz. CT). Důležité jsou dále laboratorní výsledky: jaterní testy (BILI, AST, ALT) ledvinné funkce (urea a kreatinin), parametry krevní srážlivosti (APTT, protrombinový čas, trombocyty) a krví přenosná onemocnění (HbsAg, HIV).

Technické vybavení: Philips Integris Allura

philips_integris_allura

Ročně na tomto pracovišti vyšetříme 700 pacientů.

T +420 59 6 192 968, příslužba +420 596 192 650

Po 15. hodině pohotovost:
T +420 596 194 650
Umístění: 1. patro pavilonu F