CT – výpočetní tomografie

Výpočetní tomografie je speciální vyšetřovací metoda, která využívá rentgenového záření a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. Využívá se jak při diagnostice chorob, tak i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů (obstřiky nervových kořenů, odběr tkáně – biopsie, drenáže,..)

CT vyšetření je velmi vhodné pro detailní posouzení orgánů dutiny břišní, pánve, mediastina, zobrazení mozku, páteře. Vyšetření se provádějí zpravidla s podáním jodové kontrastní látky do žíly, v případě vyšetření orgánů dutiny břišní budete před vyšetřením 1-2 hodiny kontrastní látku popíjet. Nevýhodou tohoto vyšetření je vystavení pacienta významné expozici ionizujícího, radiačního záření.

Pod CT kontrolou je možné provádět některé léčebné výkony – např. punkce a drenáže tekutinových kolekcí v hrudníku i dutině břišní, odběr tkáně k histologickému vyšetření pod CT kontrolou, obstřiky nervových kořenů.

Technické vybavení:

Oddělení Radiologie zobrazovací metody je vybaveno dvěma CT přístroji:

  • špičkový 64řadý přístroj Somatom Definition AS 64 – přístroj slouží k vyšetřování ambulantních a hospitalizovaných pacientů oddělení Městské nemocnice Ostrava
  • špičkový 64řadý přístroj Somatom Sensation 64 Siemens – pracoviště zajišťuje vyšetření pro ambulantní pacienty akutních příjmových ambulancí a Emergency, pro pacienty všech JIP a ARO oddělení naší nemocnice

somatom_sensation_64_siemens  somatom_emotion_6_siemens

 Poskytovaná vyšetření:

  • vyšetření mozku, PND, orbit, pyramid, plic a mediastina, břicha a pánve, cystografie, C-Th-L páteře, skeletu – klouby, obličejový skelet
  • virtuální tracheoskopie a bronchoskopie
  • virtuální koloskopie
  • koronarografie
  • perfúze mozku
  • angiografie
  • intervence – punkce, biopsie, obstřiky
  • denzitometrie

Příprava pacienta:

U vyšetření bez aplikace kontrastní látky, tj. CT páteře a densitometrie příprava není nutná. U vyšetření, kde se předpokládá nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky, pacient přichází nalačno. Před zahájením CT vyšetření břicha a pánve pacient v průběhu cca 1-2 hodin postupně (ne najednou) vypije 1-1,5 litru vodou naředěné kontrastní látky (důvodem je naplnění trávící trubice, kterou je tak možné odlišit od ostatních struktur).

U vyšetření, kde se předpokládá aplikace kontrastní látky (CT, AG, IVU), u pacientů s alergií na jód, polyvaletní alergií, astmatem, předchozí alergickou reakcí na jódovou kontrastní látku, je nutno tyto údaje uvést na žádance!

Každoročně vyšetříme téměř 11 000 pacientů.

CT Pavilon

T +420 596 192 650 – vyšetřovna
T +420 596 192 255 – objednávání pacientů: 6:30 – 15:00 hodin
Umístění: 1. podlaží pavilonu F

CT Centrální příjem s Emergency

T +420 596 193 906 – vyšetřovna
T +420 596 192 255 – objednávání pacientů: 6:30 – 15:00 hodin
Umístění: přízemí pavilonu E2 naproti Emergency