Skiagrafie – skiaskopie (Centrální rentgen)

Skiagrafie je technika zobrazení lidských tkání, která využívá rozdílnou hodnotu absorpce procházejícího svazku rentgenového záření v různých tkáních. Ze získaného obrazu pak lze ohodnotit jednak vnitřní stavbu vyšetřovaného orgánu a jeho případná poranění. Toto vyšetření se provádí na stacionárních a pojízdných RTG přístrojích, kde prochází rentgenové záření pacientem a jeho zeslabený svazek dopadá na zobrazovací médium. Na pracovišti centrálního rentgenu jsou skiagrafické vyšetřovny již plně digitalizovány. Pracoviště centrálního rentgenu provádí veškerý sortiment skiagrafie včetně funkčních a speciálních ortopedických projekcí.

U běžného snímkování není většinou nutná žádná příprava. Vyšetření jsou prováděna bez objednání.

Skiaskopie – jedná se o vyšetření za pomoci rentgenového záření, při kterém se ve většině případů používá kontrastní látka. Na našem pracovišti se skiaskopické vyšetření používá nejčastěji pro vyšetřování trávicího traktu, dále se používá k některým intervenčním výkonům.

Příprava pacienta na vyšetření: K vyšetření jícnu a žaludku se pacient dostaví nalačno (od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit). K vyšetření střev (irrigografie, enteroklýza) a vylučovací urografie – nalačno, dva dny před vyšetřením se doporučuje bezezbytková, nenadýmavá strava. K vylučovací urografii, která se provádí s nitrožilní aplikací jodové kontrastní látky, přichází pacient nalačno.

Přístrojové vybavení: Philips Easy Diagnost, Philips Multi Diagnost, Siemens Iconos (Dětské lékařství), Siemens Multix FD, CS 8100 KODAK

Pojízdné přístroje:

 • Urologie: Siemens Siremobil
 • Ortopedie: Siemens Arcadis Varic
 • Neurochirurgie: Siemens Aracadis Avantis

Poskytovaná vyšetření:

Skiagrafie v celé šíři

Skiaskopie

 • pasáže – jícen, žaludek, duodenum a ostatní orgány
 • fistulografie
 • irrigografie
 • enteroklýsa
 • flebografie
 • intravenózní vylučovací urografie
 • lumbální radikulografie a cisternografie
 • hysterosalpingografie – provádí erudovaný gynekolog za asistence radiologického asistenta
 • peroperační skiaskopie

Pracoviště centrálního rentgenu

Na pracovišti centrálního rentgenu jsou prováděna jak skiaskopická, tak skiagrafická vyšetření.

T +420 596 192 205
Umístění: přízemí pavilonu F.

Pracoviště Dětské lékařství

T +420 596 192 607
Umístění: Dětské lékařství, přízemí pavilonu B.