MR – Magnetická rezonance

Magnetická rezonance je jedna z nejmodernějších zobrazovacích metod, která využívá k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader. Její priorita spočívá v diagnostice onemocnění mozku, páteře, kloubů a v poslední době si MR také vydobyla své místo v diagnostice chorob srdce a cév a dále v zobrazování orgánů dutiny břišní a malé pánve. Výhodou této metody je absence ionizujícího záření.

Absolutní kontraidikací je přítomnost elektrických, nebo elektromagnetických implantovaných přístrojů (kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor, neurostimulátor, kochleární implantát). Přítomnost kovového cizího tělesa intrakraniálně, nebo v orbitě a přítomnost feromagnetických cévních svorek patří rovněž mezi absolutní kontraindikace.

Relativní kontraindikací je gravidita v prvním trimestru. V případě dalších kovových implantátů závisí na jejich složení, lokalizaci a magnetických vlastnostech použitého materiálu a jeho MR kompatibility. Podrobné rozdělení implantátů (kloubní náhrady, chlopně, okludery atd.) na relativně bezpečné a bezpečné v závislosti na druhu implantátu a doby od implantace:http://www.crs.cz/cs/dokumenty/doporuceni-prehled/metodicky-list-pro-vysetrovani-pacientu-s-kovovymi-implantaty-na-mr.html.

Klaustrofobie a výrazná obezita mohou vyšetření značně komplikovat. U pacientů trpících klaustrofobií, malých dětí a pacientů s pohybovým neklidem je možné vyšetření provést v analgosedaci nebo celkové anestezii (nutno předem konzultovat s MR pracovištěm).

Technické vybavení:

Pracoviště je vybaveno přístrojem Philips INTERA (Achieva) 1.5 Tesla, který patří k nejmodernějším přístrojům ve své kategorii. Náš přístroj je vybaven softwarem pro provádění funkčních MR vyšetření a SW pro vyšetření srdce.

philips_intera_achieva_1_5_tesla

Poskytovaná vyšetření:

 • vyšetření nervového systému – mozek, mícha a páteř, periferní nervy
 • vyšetření muskuloskeletálního systému (klouby, vazy, svaly)
 • vyšetření pánve
 • vyšetření břicha včetně MRCP
 • vyšetření srdce
 • angiografická vyšetření tepenného i žilního systému
 • vyšetření měkkých tkání
 • vyšetření prsou
 • vyšetření krku, tváře a orbit
 • celotělové vyšetření k detekci ložiskového postižení skeletu (mnohočetný myelom, metastázy)
 • funkční MR vyšetření

Každoročně vyšetříme přes 3 000 pacientů.

T +420 596 192 208

Objednávání pacientů:
T +420 596 192 208
Umístění: přízemí pavilonu F