Spektrum péče

Součástí pracoviště je urologická ambulance, lůžkové oddělení a operační sál.

Urologická ambulance

Pracuje v nepřetržitém provozu, ve všední dny od 07:00-15:30 hod., od 15:30-07:00 hod. je zajištěna pohotovostní služba, přes víkendy a svátky je zajištěna 24hodinová pohotovostní služba.

Přehled ambulantních vyšetření:

  • klinické vyšetření lékařem
  • vyšetření moči
  • ultrazvukové vyšetření
  • základní urodynamické vyšetření
  • endoskopické vyšetření močového měchýře

Při vyšetření krevních testů spolupracujeme s pracovištěm Klinické biochemie.
Při provádění RTG vyšetření spolupracujeme s pracovištěm Radiologie a zobrazovacích metod.
Standardně provádíme punkce prostaty za ultrazvukové kontroly při podezření na nádor prostaty.
Pacienty ošetřujeme bez předchozího objednání, objednání k hospitalizaci je maximálně v řádech týdnů podle typu operace

Lůžkové oddělení má 21 lůžek, jsou to tří, dvou a jednolůžkové pokoje a dva nadstandardní pokoje.
Po operacích jako je radikální odstranění prostaty, odstranění ledviny a po laparoskopických operacích jsou pacienti přeloženi na chirurgickou JIP. Zpravidla následující den jsou pacienti přeloženi zpět na oddělení Urologie.

Pracoviště disponuje dvěma operačními sály, jeden je určen k endoskopickým diagnostickým a operačním výkonům, kdy je močový trakt vyšetřován pomocí optických přístrojů, druhý k otevřeným operačním výkonům a k výkonům, které se provádějí za kontroly rtg. a operace s využitím laseru.

Přehled operací

Ledviny – operace pro nádorová onemocnění ledvin, kdy se odstraní buď celá ledvina (tzv. nefrektomie), nebo její část (resekce ledviny), ledvina se odstraňuje i v případě výrazného snížení funkce ledviny, v případě postižení ledvinné pánvičky je odstraněna ledvina i močovod. Při zúžení přechodu pánvičky v močovod se provádějí plastické operace (tzv. pyeloplastika). Operace ledviny jsou ve vhodných případech prováděny laparoskopickou metodou (operace pomocí malých vpichů do dutiny břišní), která vede k menším operačním ranám, a tudíž kratší době hospitalizace a rekonvalescence, jakož i k lepšímu kosmetickému efektu.

Operace pro močové kameny (urolitiázu) – oddělení Urologie MNO se specializuje na operační řešení močových konkrementů (kamenů) ve všech oblastech vývodných cest močových – v ledvině či v močovodech. Operace se provádějí endoskopickou cestou a drcení kamenů se provádí pomocí laseru, ultrazvuku nebo odstraněním pomocí kleští či kovových košíčků (tzv. ureterorenoskopie – URS). Při objemných kamenech ledviny se kameny odstraňují cestou vpichu do ledviny za kontroly ultrazvuku a rtg. (tzv. perkutánní extrakce konkrementu – PEK).

Močový měchýř – operace pro nádory močového měchýře, které se provádějí endoskopickou cestou s možností ultrazvukové pomocné diagnostiky, při rozsáhlých nádorech močového měchýře spolupracujeme se specializovanými regionálními centry. Dalším typem jsou operace pro kameny, které se drtí buď pomocí ultrazvuku, laseru, nebo mechanicky.

Operace prostaty – v případě nádoru provádíme radikální odstranění prostaty a semenných váčků, při nezhoubném zvětšení prostaty je zvolena endoskopická metoda (transuretrální resekce prostaty – TURP), při objemných prostatách odstranění zbytnělé části prostaty přes močový měchýř

Močová trubice – operace při zúženích močové trubice se provádějí buď endoskopickou cestou, nebo otevřenou operací podle rozsahu a místa zúžení

Operace na zevním genitálu – operace varlat pro zhoubná, nebo nezhoubná onemocnění, operace hydrokély, varikokély, spermatokély, pro onemocnění zánětlivá, operace pro zúžení předkožky

Děti operujeme v případě akutních onemocnění šourku, nesestouplých varlat a při zúžení předkožky, děti jsou hospitalizovány na oddělení Dětského lékařství MNO.
Děti do 3 let odesíláme k řešení na dětskou chirurgii Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba.