Spektrum péče

  • Léčebná a preventivní péče registrovaným pacientům
  • Závodní preventivní péče zaměstnancům MNO
  • Závodní preventivní péče firmám na základě smlouvy s MNO
  • EKG vyšetření
  • Očkování
  • Orientační vyšetření moči – chemicky
  • Stanovení hladiny glukosy glukometrem z kapilární krve
  • Stanovení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) z kapilární krve
  • Stanovení hladiny INR z kapilární krve
  • iTOKS – standardizovaný imunochemický test skrytého krvácení do stolice – kvalitativně