24.10.2013 - MUDr. Vladimír Srp, lékař oddělení Kardiologie Městské nemocnice Ostrava, byl oceněn za záchranu lidského života

Ve středu 23. října převzal MUDr. Vladimír Srp, lékař Koronární jednotky oddělení Kardiologie Městské nemocnice Ostrava, ocenění za záchranu lidského života. Toto přijetí jeho a vybraných členů Záchranného týmu Oblastního spolku Českého červeného kříže proběhlo na Magistrátu města Ostravy.

V rámci přijetí náměstkyní primátora za kulturu a zdravotnictví Ing. Simonou Piperkovou, a to u příležitosti 10. výročí od založení Záchranného týmu Českého červeného kříže, došlo k ocenění 11 vybraných členů ČČK. Kromě dobrovolných záchranářů z ČČK byl oceněn také MUDr. Vladimír Srp, toho času civilista na festivalu Colours of Ostrava. Zachránil život mladého Poláka.

„Byl jsem na festivalu Colours of Ostrava, když nedaleko ode mne zkolaboval čtyřiadvacetiletý Polák. Jmenoval se Sebastian. Přítomní záchranáři jej začali resuscitovat, já přiběhl a převzal vedení resuscitace a pokračoval v nepřímé srdeční masáži. Během chvilky jsme nasadili automatický defibrilátor, který elektrickým výbojem obnovil srdeční akci. Utrpěl náhlou zástavu srdečního oběhu. Za pár minut na to přijel lékař rychlé záchranné služby, který jej převezl k nám na Koronární jednotku oddělení Kardiologie, hrálo se o minuty," přiblížil celou situaci MUDr. Vladimír Srp. Mladý Polák doslova utekl hrobníkovi z lopaty. Během několika dnů se jeho zdravotní stav zlepšil natolik, že mohl být převezen do domácího ošetřování.

„Velmi si vážím vaší aktivity ve volném čase. Poskytujete to nejcennější, co člověk člověku může dát, patří vám obrovské díky," nešetřila slovy chvály náměstkyně primátora za kulturu a zdravotnictví Ing. Simona Piperková.

MUDr. Vladimír Srp převzal z rukou Ing. Simony Piperkové a náměstka primátora za dopravu Bc. Tomáše Suchardy zlatou plaketu tří vykřičníků symbolizujících Ostravu, reklamní předměty a také čipové karty do sportovních areálů v Ostravě. „To je skvělé, že se i takhle můžu odreagovat. Za permanentky na sportoviště jsem moc rád," netajil se s úsměvem na tváři MUDr. Vladimír Srp. Je to skromný mladý lékař, který na otázku, co by rád řekl k ocenění, odpověděl jednoduše. „Za ocenění děkuji, ale tím hlavním oceněním je pro mě zachráněný život mladého člověka."

Magda Otáhalová

tisková mluvčí


Další články v této sekci

Aneta Rusinová,
chirurgické odd.
Miss sestra ČR 2010