Dobrovolnická činnost v naší nemocnici

Na začátku roku 2011 navázala Městská nemocnice Ostrava spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava. Cílem zahájení dobrovolnické činnosti je zpříjemnit pobyt dětským i dospělým pacientům v nemocničním prostředí. Smyslem činnosti dobrovolníků není nahradit zdravotnický personál, ale přinést klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze života, vyplnit jejich volný čas.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníkem se může stát člověk starší 18 let, který má zájem pomáhat druhým a je ochoten věnovat část volného času tomu, aby byl užitečný lidem, kteří to potřebují. Dobrovolníci pomáhají dětem, seniorům a zdravotně postiženým.

O přítomnost dobrovolníka může požádat jak klient, tak jeho blízcí na příslušném oddělení.

Zapojená oddělení

V současné době jsou do dobrovolnického programu v Městské nemocnici Ostrava zapojena tyto oddělení: Dětské oddělení, Dermatovenerologie, Léčebna dlouhodobě nemocných Radvanice a Domov sociálních služeb Radvanice. Na těchto odděleních jsou určeni kontaktní pracovníci, kteří poskytují zázemí jednotlivým dobrovolníkům.

Všichni dobrovolníci, kteří mají zájem o spolupráci, jsou speciálně vyškolení jak Dobrovolnickým centrem ADRA, tak i ze strany přijímajícího oddělení. Při pohybu na oddělení jsou viditelně označeni visačkou, a na Dětském oddělení také tričkem s logem ADRA, takže jsou dobře identifikovatelní jak pro ošetřující personál, tak pro klienty a jejich blízké.

Více informací naleznete:

Dobrovolnické centrum ADRA v Ostravě:

Olga Jarošová
E olga.jarosova@adra.cz
M +420 734 890 623
W www.adraostrava.cz

Koordinátor pro dobrovolnictví v Městské nemocnici Ostrava:
Mgr. Alice Zigová
E alice.zigova@mnof.cz
T +420 596 194 374