Ochrana osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji. Nařízení je účinné od 25. 5. 2018.  V této souvislosti zřídila Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace funkci  Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 896/20A

728 80 Ostrava

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Kamila Formanová

Tel:   +420 603 488 191

e-mail: poverenec@mnof.cz

Informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  naleznete na stránkách  Úřadu pro ochranu osobních údajů:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace v souladu s článkem 13 Nařízení tímto informuje pacienty, smluvní partnery, uchazeče o zaměstnání a stážisty v rámci vzdělávacích programů a praxí v  o zpracování jejich osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů pacientů

Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů stážistů v rámci vzdělávacích programů a praxí

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem

Uplatnění práv dle GDPR