Ochrana osobních údajů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace informace o realizovaném zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace