Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení (EU) 679/2016 (General Data Protection Regulation neboli GDPR), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení je účinné od 25.5.2018.  V této souvislosti zřídila Městská nemocnice Ostrava funkci Pověřence DPO (Data Protection Officer).

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 896/20A

728 80 Ostrava

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Kamila Formanová

Tel:   +420 603 488 191

e-mail: poverenec@mnof.cz

 

Informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů naleznete na stránkách  Úřadu pro ochranu osobních údajů:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

 

Městská nemocnice Ostrava informuje pacienty, smluvní partnery a uchazeče o zaměstnání na základe článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pacientů

Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů stážistů v rámci vzdělávacích programů a praxí

Uplatnění práv dle GDPR