Agenda personálně mzdová

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci Personálně-mzdové agendy za těchto podmínek:

Účel:

 • dodržení právní povinnosti správce (Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.)
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení
 • výběrové řízení

Kategorie osobních údajů:

 • identifikační a popisné údaje zaměstnanců a osob v obdobném vztahu k nemocnici
 • identifikační údaje rodinných příslušníků zaměstnanců
 • identifikační a popisné údaje uchazečů o zaměstnání

Kategorie subjektu údajů:

 • zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k nemocnici
 • rodinní příslušníci zaměstnanců
 • uchazeči o zaměstnání

Zdroje osobních údajů:

 • subjekty údajů
 • externí subjekty (správy sociálního zabezpečení, finanční úřady, úřady práce, exekutorské úřady, soudy, orgány policie, pojišťovny atd.)

Kategorie příjemců:

 • správce osobních údajů (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.)
 • subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány ze zákona v souvislosti s pracovně-právními vztahy (odborová organizace, správy sociálního zabezpečení, finanční úřady, úřady práce, zdravotní pojišťovny apod.), popř. v souvislosti se správním, přestupkovým, trestním nebo občansko-soudním řízením

Doba uchování:

 • po dobu trvání výběrového řízení (osobní údaje uchazečů o zaměstnání a rezidentů)
 • po dobu trvání pracovně-právního vztahu – dále pouze vybrané osobní údaje nezbytné pro naplnění právní povinnosti správce po skončení pracovně-právního nebo obdobného vztahu