Agenda stížností

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zpracovává v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), osobní údaje stěžovatelů a svých zaměstnanců, majících přímý vztah k šetřeným stížnostem, v rámci k tomu zřízené agendy a za těchto podmínek:

Účel:

 • dodržení právní povinnosti správce (Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v případném občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení¨

Kategorie osobních údajů:

 • nezbytné adresní a identifikační údaje uvedené v podaných stížnostech
 • údaje získané průběhu řešení stížností

Kategorie subjektu údajů:

 • stěžovatelé
 • personál Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

Zdroje osobních údajů:

 • subjekty údajů
 • vlastní činnost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

Kategorie příjemců:

 • stanovený okruh zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace. podílejících se přímo na šetření stížností
 • subjekty údajů
 • subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány ze zákona

Doba uchování:

 • po dobu šetření stížnosti (ve většině případů 30 kalendářních dnů od registrace stížností) a dále po dobu a za podmínek vyplývajících z ustanovení Spisového a skartačního řádu a Provozního řádu Spisovny

Informace zveřejněné v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 písmena b):

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace. je povinna vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace. nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího vyhlášení postoupit věcně příslušnému subjektu.

O prodloužení lhůty a postoupení je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace povinna stěžovatele informovat.