Agenda vzdělávání k výkonu povolání

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zpracovává v souladu s ustanovením právních předpisů (zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), pro potřebu zajištění všech forem vzdělávání k výkonu povolání osobní údaje zainteresovaných osob, za těchto podmínek:

Účel:

 • dodržení právní povinnosti správce (Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)

Kategorie osobních údajů:

 • nezbytné identifikační a popisné údaje

Kategorie subjektu údajů:

 • uchazeči a účastníci vzdělávání k výkonu povolání
 • školitelé
 • vybraní zaměstnanci správce

Zdroje osobních údajů:

 • subjekty údajů
 • vlastní činnost správce

Kategorie příjemců:

 • subjekty údajů
 • vybraní zaměstnanci správce
 • subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány ze zákona

Doba uchování:

 • po dobu od vyhlášení volných míst pro vzdělávání k výkonu povolání až do ukončení příslušných vzdělávacích programů a dále pak v souladu s ustanovením Spisového a skartačního řádu a Provozního řádu spisovny