Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů v Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci Vám poskytne

Mgr. Alice Zigová
Referát ochrany informací
T +420 596 194 374
E alice.zigova@mnof.cz

Poplatek za vyhotovení informací o zpracování osobních údajů:
170 Kč/hodinu práce zaměstnance, minimálně však 170 Kč.