Operační středisko Lékařské pohotovostní služby

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a dalších subjektů pracujících v její prospěch v Agendě Operačního střediska Lékařské pohotovostní služby za těchto podmínek:

Účel:

  • dodržení právních povinností správce dle ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Kategorie osobních údajů:

  • základní adresní a identifikační údaje zaměstnanců a dalších osob v obdobném vztahu k Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace

Kategorie subjektu údajů:

  • vlastní zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace

Kategorie příjemců:

  • správce osobních údajů

Doba uchování:

  • po dobu pracovně-právního vztahu nebo obdobného vztahu