Telefonní ústředna

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a dalších subjektů pracujících v její prospěch v Agendě Telefonní ústředny za těchto podmínek:

Účel:

  • dodržení právních povinností správce (Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
  • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení
  • plnění smluv se subjekty údajů
  • zajištění zvláštní povahy činností Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Kategorie osobních údajů:

  • základní adresní a identifikační údaje zaměstnanců a dalších osob v obdobném vztahu k Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace

Kategorie subjektu údajů:

  • vlastní zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace

Kategorie příjemců:

  • správce osobních údajů

Doba uchování:

  • po dobu pracovně-právního vztahu nebo obdobného vztahu, resp. po dobu využívání služeb telefonní ústředny