Zdravotnická dokumentace

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zpracovává na základě povinnosti stanovené jí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), osobní údaje svých pacientů v rámci příslušné zdravotnické dokumentace.

Účel zpracování osobních údajů:

 • dodržení právní povinnosti správce (Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace) a subjektu údajů (pacientů) v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje pacientů
 • informace o zdravotním stavu pacientů, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacientů a s postupem při poskytování zdravotních služeb
 • další kategorie údajů uvedených v § 53 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Kategorie subjektu údajů:

 • pacienti

Zdroje osobních údajů:

 • pacienti
 • vlastní činnost správce
 • jiná zdravotnická zařízení

Kategorie příjemců osobních údajů:

 • oprávněný personál správce (Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
 • subjekty oprávněné ze zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, krajské hygienické stanice, zdravotní pojišťovny, okresní soud apod.)

Doba uchování:

 • po nezbytnou dobu stanovenou právním předpisem (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci)