Úsek náměstka pro ekonomiku

náměstek pro ekonomiku
Ing. Jaroslav Stošek

Řídí:

E jaroslav.stosek@mnof.cz

sekretariát
Ing. Petra Čaplová
T +420 596 193 254
E petra.caplova@mnof.cz