Úsek náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu

kysela

náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu
Mgr. Kateřina Kyselá, MBA
T +420 59 619 2732
E katerina.kysela@mnof.cz

Řídí: