Oddělení právní

malysa

právník
JUDr. Ján Malysa
T +420 596 193 801
E jan.malysa@mnof.cz

odborný referent
Anna Woznicová
T +420 596 193 800
E anna.woznicova@mnof.cz

Registr smluv
Mgr. Michaela Janošová
T +420 596 192 277
E michaela.janosova@mnof.cz