Oddělení vzdělávání

vedoucí
Irena Hlavatá
T +420 596 193 678
T +420 596 194 678
E irena.hlavata@mnof.cz