Úsek náměstka pro léčebnou péči


MUDr. Cyril Kučera

náměstek pro léčebnou péči pro neoperační obory
Řídí:

 • Anesteziologie a resuscitace
 • Centrální příjem s Emergency
 • Centrum hyperbarické medicíny
 • Dermatovenerologie
 • Dětské lékařství
 • Dětský rehabilitační stacionář
 • Geriatrie a Interna
 • Interna (vnitřní lékařství)
 • Kardiologie
 • Klinická biochemie
 • Klinická hematologie
 • Klinická onkologie
 • Léčebna dlouhodobě nemocných
 • Lékařská pohotovostní služba (dětská, dospělá, zubní)
 • Nefrologické a hemodialyzační centrum
 • Neurologie
 • Patologie
 • Pneumologie a ftizeologie
 • Psychiatrie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Rehabilitační a fyzikální medicína
 • Všeobecné praktické lékařství
 • Linka důvěry


MUDr. Marian Starý, Ph.D.

náměstek pro léčebnou péči pro operační obory

Řídí:

 • Gynekologie a porodnictví
 • Chirurgie a úrazová chirurgie
 • Neurochirurgie
 • Oftalmologie
 • Ortopedie
 • Otorinolaryngologie
 • Urologie

Sekretariát
Lenka Švihelová
T +420 596 193 242
T +420 596 194 242
E lenka.svihelova@mnof.cz