Úsek náměstka pro léčebnou péči


náměstek pro léčebnou péči pro operační obory
MUDr. Cyril Kučera

náměstek pro léčebnou péči pro neoperační obory
MUDr. Jan Rajner

Sekretariát
Eva Lesáková, DiS.
T +420 596 193 242
T +420 596 194 242
E eva.lesakova@mnof.cz