Úsek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Marcela Murasová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
T +420 596 193 653
E marcela.murasova@mnof.cz

Řídí:

sekretariát
Kateřina Bačová
T +420 596 193 774
E katerina.bacova@mnof.cz