Úsek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Kamila Majkusová Ph.D.
pověřena vedením úseku
T +420 596 192 370, +420 596 194 653
E kamila.majkusova@mnof.cz

Řídí:

sekretariát
Kateřina Bačová
T +420 596 193 774
E katerina.bacova@mnof.cz