Úsek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Bc. Gabriela Goryczková
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Bc. Gabriela Goryczková
T +420 596 193 651, +420 596 193 653, +420 596 194 606
E gabriela.goryczkova@mnof.cz

Řídí:

sekretariát
Kateřina Bačová
T +420 596 193 774
E katerina.bacova@mnof.cz