Úsek náměstka pro techniku a provoz

Pověřen funkcí náměstka pro techniku a provoz
Ing. Aleš Vícha
T +420 596 193 200, +420 596 194 200
E ales.vicha@mnof.cz

Řídí:

sekretariát
Lucie Pospíšilová
T +420 596 193 241
T +420 596 194 261
E lucie.pospisilova@mnof.cz