Úsek náměstka pro techniku a provoz

Ing. Zdenek Stříbný

náměstek pro techniku a provoz
Ing. Zdenek Stříbný
T
+420 596 194 740
E
zdenek.stribny@mnof.cz

Řídí:

sekretariát
Lucie Pospíšilová
T +420 596 193 241
T +420 596 194 261
E lucie.pospisilova@mnof.cz