Úsek náměstka pro techniku a provoz

náměstek pro techniku a provoz
Ing. Petr Hýža
T +420 596 193 201
E petr.hyza@mnof.cz

Řídí:

sekretariát
Lucie Pospíšilová
T +420 596 193 241
T +420 596 194 261
E lucie.pospisilova@mnof.cz