Integrovaný operační systém

Integrovaný operační systém

Integrovaný operační systém

Projekt: Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice Ostrava, p.o.