Operační program Zaměstnanost

Projekt

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KLINICKÝCH FARMACEUTŮ

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879

 

Cílem projektu je podpořit specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněni samostatně poskytovat klinickofarmaceutickou péči.

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PODPOŘENÉ Z PROJEKTU:

 1. KA – Vzdělávací program – teoretická výuka
  • Kurz „Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí“
  • Kurz „Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie“
  • Kurz „Hepatální insuficience a farmakoterapie, problematika farmakoterapie ovlivňující lipidový a glycidový metabolismus“
  • Kurz „Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody“
  • Kurz „Racionální farmakoterapie antibiotiky (ATB)“
  • Kurz „Interpretace lékových interakcí; zvláštnosti farmakoterapie u vybraných populačních skupin (v geriatrii, v dětském lékařství, v těhotenství a při kojení); intoxikace léčivy“
  • Kurz „Hodnocení racionality farmakoterapie u poskytovatele zdravotních služeb“
  • Kurz „Bezpečná farmakoterapie“
  • Kurz „Standardy práce klinického farmaceuta, metodika oddělení klinické farmacie, jejich aplikace do práce klinického farmaceuta, komplexní hodnocení farmakoterapie“
 2. KA – Specializační odborná stáž
 3. KA – Povinná praxe
 4. KA – Atestace

 

Realizátor projektu: IPVZ – projekt je realizován v období od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2022

 

Operační program zaměstnanost