Význam Baby Friendly Hospital

S tímto označením se pacient setkává, když přijde do naší nemocnice. Volně přeloženo z angličtiny do češtiny to znamená, že naše zařízení je přátelsky nakloněno dětem. Toto světové ocenění má svoji tradici. Personál porodnice MNO už od roku 1992 pracuje podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a ocenění „Baby Friendly Hospital“ získala tato nemocnice v České republice mezi prvními.

V praxi jde o to, získat maminky, budoucí rodičky, aby jich co nejvíce kojilo své děti a pokud možno co nejdelší dobu. Hlavní propagátorkou tohoto programu se stala MUDr. Zdeňka Lišková, vedoucí novorozeneckého oddělení MNO, členka českého výboru pro UNICEF, lektorka a konzultantka WHO UNICEF a členka národního výboru pro kojení.

Ta, musela změnit myšlení žen – rodiček i dosavadní postupy ošetřovatelek. Celý kolektiv porodnice musel postupně naplnit tzv. deset kroků souvisejících s úspěšným kojením.To znamená dosáhnout určitých kritérií doplněných mezinárodními testy a ty pak obhájit před hodnotící komisí. Patří mezi ně mimo jiné i to, že dítě musí být přikládáno k matce už po porodu na porodním sále. Neméně důležitým kritériem je to, že dítě je s matkou na roomingu a matka je seznámena s technikou a významem kojení.

Ještě před deseti lety rodičky už po prvním týdnu kojení sahaly po umělé výživě. Dnes je díky uplatňovanému programu situace jiná. Polovina matek, které odcházejí z naší porodnice domů, vyživují svého potomka vlastním mlékem tři až čtyři měsíce, mnohé rok, rok a půl a asi 6 % matek kojí své děti dva roky.

Mateřské mléko je totiž nenahraditelné, obsahuje bílkoviny, tuky, cukry a minerální látky v takové podobě, že podporuje zdravý růst a vývoj dítěte. Navíc ovlivňuje i zdraví matky. S doplňkovou stravou odborníci doporučují kojit až do dvou let., což už ve světě začíná být běžné.

Titulem Baby Friendly Hospital se dnes v České republice pyšní přes dvacet pracovišť. V celém světě přesahuje počet porodnic s tímto oceněním číslo 14.000.

V případě potřeby můžete žádat radu na tzv. „horké lince kojení“ instalovanou v pracovně MUDr. Zdeňky Liškové s číslem 596 192 719.