Zpravodaj nemocnice: Červen 2010

zp_mno_2010_06_thumb

 • Máme nový slogan: Vaše nemocnice v srdci Ostravy
 • Představujeme primáře Centrálního příjmu s Emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu
 • Personální změny od 1. 6. 2010
 • Vzpomínka na primáře MUDr. Pavla Havrana
 • Nově operují páteř na Neurochirurgii
 • Sešli se primáři
 • Spolupráce s firmou Renatex splnila očekávání
 • Psychiatrie začala zdarma testovat mladistvé na drogy
 • Vzdělávací aktivity uživatelů sociálních služeb v DSS
 • Studenti se u nás učí bazálně stimulovat
 • Ředitel nemocnice poděkoval primářce za dlouholetou dobrou práci
 • Paní primářka MUDr. Krobová vychovala 60 praktických lékařů
 • Zaměstnanci ústředny usilují vždy o správné nasměrování volajících
 • Zájem o výhodné rámcové smlouvy je velký
 • Zaměstnanci mohou soukromě telefonovat levněji…
 • Dětský rehabilitační stacionář slavil Den dětí
 • Supervize v Domě sociálních služeb
 • Zkušenosti ze supervizí
 • Volební příhoda z chirurgie
 • Největším lákadlem byla laserová střelnice

Stáhnout Zpravodaj nemocnice: červen 2010.