Zpravodaj nemocnice: leden 2011

Zpravodaj nemocnice: leden 2011

Zpravodaj nemocnice: leden 2011

 • Vážené kolegyně, vážení kolegové
 • Představujeme: MUDr. Jitku Jurkovou – ústavního dietologa MNO
 • Tradiční bioptický seminář patologů 2010
 • Povinné očkování proti tuberkulóze bylo zrušeno
 • Oddělení centrální sterilizace zhodnotilo dotazníky
 • Štědrodenní procházka nemocnicí
 • Neustále hledáme zdroje na zvýšení mezd
 • Personální změny k 1. 1. 2011
 • Upozornění
 • Studijní cesta pomůže zvýšit úroveň péče o pacienty
 • Zemřel primář Doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc.
 • Kandidátky Městské nemocnice Ostrava na Sestru roku Moravskoslezského kraje 2010
 • Novinky za 4. čtvrtletí roku 2010
 • Stručný přehled vybraných změn v sociální oblasti
 • Řezbářka z Otorinolaryngologie
 • Tato nemocnice je moje srdíčková záležitost
 • Štědrý den v DSS se povedl
 • Zimní zahradou LDN zněly koledy
 • Koncert Po stopách gospelu začátkem tradice
 • Internou zněly koledy
 • Adventní čas v Domě sociálních služeb

Stáhnout Zpravodaj nemocnice: leden 2011.