Zpravodaj nemocnice: červenec – srpen 2014

Zpravodaj nemocnice: červenec - srpen 2014

Zpravodaj nemocnice: červenec – srpen 2014

  • Slovo ředitele nemocnice MUDr. Tomáše Mrázka, Ph.D., MBA
  • Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. ostravské dny hyperbarické medicíny proběhly v Rožnově pod Radhoštěm
  • Všeobecný růst agresivity se projevuje i v největší městské nemocnici ve střední Evropě

Stáhnout Zpravodaj nemocnice: červenec – srpen 2014.