Zpravodaj nemocnice: říjen 2014

Zpravodaj nemocnice: říjen 2014

Zpravodaj nemocnice: říjen 2014

  • Slovo ředitele nemocnice MUDr. Tomáše Mrázka, Ph.D., MBA
  • Pracovní večer u příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Jana Dostalíka, CSc.
  • Projekt Přístrojové vybavení iktového centra Městské nemocnice Ostrava je realizován
  • Tým zdravotníků z MNO se opět úspěšně prezentoval na Dnech NATO a Armády ČR;

Stáhnout Zpravodaj nemocnice: říjen 2014.