Zpravodaj nemocnice: červenec 2015

Zpravodaj nemocnice: červenec 2015

Zpravodaj nemocnice: červenec 2015

 • Nemocnice šlape…
 • Stalo se: Jednání o LPS
 • Městská nemocnice navázala spolupráci s Knihovnou města Ostravy aneb za vším hledej knihu
 • Mikuláš Končický byl jmenován generálporučíkem
 • Personální změny v MNO
 • Prodej handmade výrobků vynesl 3 700 korun
 • Děti v naší nemocnici slavily svůj svátek
 • LOUČÍME SE: S vrchní sestrou oddělení Urologie Jitřenkou Hájkovou, která v Městské nemocnici Ostrava pracovala neuvěřitelných 40 let.
 • Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a ředitel Městské nemocnice v Ostravě podepsali smlouvu o spolupráci
 • Státní zdravotní ústav Praha děkuje oddělení Gynekologie a porodnictví MNO
 • Jarní odborné setkání gynekologů Moravskoslezského kraje
 • Téma: Projekt „Energetické úspory MNO I“ Informace o poděkování zaměstnancům
 • Projekt: „Proč zrovna já?“
 • Díky lyžařské a exhibiční show má Dětský rehabilitační stacionář žíněnky pro handicapované děti
 • Neurologický večer Spolku lékařů v Ostravě
 • Vzdělávání terapeutů v Bobath konceptu
 • Školicí akce „Zákon o obětech trestných činů a jeho aplikace v praxi“
 • Setkání vedení nemocnice s odborovými organizacemi MNO
 • Sledování compliance hygieny rukou
 • Bezplatné vyšetření ledvin využil rekordní počet zájemců
 • Televizní vystoupení prim. MUDr. Hájka na téma Výbuchy a požáry v domácnostech
 • Nový nábytek na oddělení Gynekologie a porodnictví
 • Poděkování za přispění k zajištění volnočasových aktivit pro klienty Domu sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava
 • Oddělení Oftalmologie vyšetřovalo nitrooční tlak
 • Pracoviště přípravy cytostatických léčiv úspěšně zahájilo provoz
 • Bigos připravený týmem kuchařů Městské nemocnice Ostrava získal cenu harmonické skladby pokrmu
 • Poděkování Slezským stavbám Opava s.r.o.
 • Dětský rehabilitační stacionář oslavil 25 let své existence
 • Knihy ze sbírky našly své místo
 • Novinky a důležité informace z oddělení Gynekologie a porodnictví
 • Oddělení Dětského lékařství navštívil Večerníček
 • Zpráva o konání semináře „Význam léčby kyslíkem v přetlaku v klinické a potápěčské praxi“v Senátu dne 17. 3. 2015

Stáhnout Zpravodaj nemocnice: červenec 2015.