Zpravodaj nemocnice: leden 2017

 • První ostravské miminko se narodilo v Městské nemocnici Ostrava
 • Slavnostní zahájení provozu zrekonstruovaného prostoru Centrálního příjmu s Emergency
 • Předvánoční čas na oddělení Dětského lékařství
 • SAK potvrdila akreditaci naší nemocnice
 • Otrava oxidem uhelnatým je pořád velké téma
 • Navštívili nás Kašpar, Melichar a Baltazar
 • Iktové centrum Městské nemocnice Ostrava uvádí do každodenní praxe okřídlené heslo, že „čas je mozek“
 • Vánoční kapři už podruhé plavali i v nemocnici
 • Výměna dieselagregátu na energobloku EGB1
 • Začala 2. část kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
 • Vánoční svátky, Silvestr a Nový rok na LPS, PZS, psychiatrické pohotovosti
 • Návštěva třebovického kostela
 • Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu

Stáhnout Zpravodaj nemocnice: leden 2017.