Zpravodaj nemocnice: 6-7/2018

 • Městská nemocnice Ostrava přivítala v tropickém dni letošní 1000. miminko
 • Pozvánka na Den zaměstnanců MNO
 • Iktová karta – projekt s přesahem
 • Nemocnice.. tak tady pracujeme!!!: Paní Anna Valečková
 • Představujeme: Mgr. Kateřina Ciorová – staniční sestra oddělení ARO-JIP a jednotky
 • resuscitační péče
 • VI. ostravské dny hyperbarické medicíny
 • Poděkování za sbírku Moment
 • Cítíme se v nemocnici bezpečně?
 • Ostraha naší nemocnice
 • Minulost, přítomnost a budoucnost očního lékařství
 • Novinky z technického úseku
 • Peer není netopýr aneb psychosociální péče dostupná našim zdravotníkům
 • Přiveď si svého kolegy
 • Anketa o nejlepšího zaměstnance MNO

Stáhnout Zpravodaj nemocnice: 6-7/2018.