Zpravodaj nemocnice: 2/2018

 • 170 let Městské nemocnice Ostrava
 • Zdravotní volno, tzv. sick days
 • Nemocnice… tak tady pracujeme: Ing. Petr Částka
 • PŘEDSTAVUJEME: Nemocniční kaplan P. Mgr. Marek Žukowski
 • 20 let Metabolické JIP interního oddělení
 • Nové osobní prádlo – kontroverzní téma?
 • Nábor zaměstnanců určitých profesí není legrace
 • BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
 • E-recepty v MNO
 • Když dar potěší a pomůže zároveň
 • Vzpomínka na doc. MUDr. Jiřího Kanduse, CSc.
 • Naše Dětská skupina
 • Poděkování za poskytnutí zdravotní péče
 • Informace z tiskové konference města

Stáhnout Zpravodaj nemocnice: 2/2018