Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 100.000 Kč – 200.000 Kč PRO LÉKAŘE SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ na oddělení:

 • Léčebna dlouhodobě nemocných
 • Centrální příjem s Emergency
 • Interna
 • Oftalmologie
 • Psychiatrie
 • Nefrologické a hemodialyzační centrum

Podmínky poskytnutí náborového příspěvku

ABSOLVENTY/ABSOLVENTKY LÉKAŘSKÉ FAKULTY nebo lékaře ve specializační přípravě pro oddělení:

 • Nefrologické a hemodialyzační centrum
 • Interna a geriatrie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Patologie
 • Neurologie
 • Otorinolaryngologie
 • Interna
 • Kardiologie

LÉKAŘE pro LÉČEBNU DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) v Ostravě-Radvanicích je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá základní a specializovanou komplexní péčí o pacienty. LDN vznikla v roce 1976 a je detašovaným pracovištěm Městské nemocnice Ostrava. Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na čtyřech stanicích. Pacienti jsou přijímáni s medicínskými diagnózami napříč všemi klinickými obory. Důvodem hospitalizace v LDN je především pokračování v léčbě, pokračování v rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a mobilizace, při stabilizovaném zdravotním stavu a zároveň při momentální nemožnosti propuštění do ambulantní péče. Lékařská péče je poskytována nepřetržitě, včetně sobot, nedělí a svátků.

LÉKAŘE pro ODDĚLENÍ ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

Resuscitační oddělení má devět lůžek a poskytuje vysoce specializovanou péči o pacienty v kritických stavech bez ohledu na vyvolávající příčinu. V širokém spektru pacientů dominují nemocní po velkých chirurgických výkonech, pacienti po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci, se septickým šokem, dále pacienti se srdečním selháním, respiračním selháním jakož i pacienti s postižením centrálního nervového systému. Přístrojové vybavení je na špičkové úrovni, což platí zejména o monitorovací, jakož i ventilační technice, používáme i kontinuální eliminační metody při selhání ledvin, úzce spolupracujeme s ostatními JIP v naší nemocnici. Každoročně je u nás hospitalizováno kolem 250 pacientů v ohrožení života.

LÉKAŘE pro ODDĚLENÍ OTORINOLARYNGOLOGIE

Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční) má v současné době 27 lůžek, z toho 3 pro dětské pacienty. Poskytuje komplexní péči v oboru ušního, nosního a krčního lékařství.
Provádíme základní operace v ORL oboru (endoskopické adenotomie,
tonzilektomie, septoplatiky, operace odstátých ušních boltců). Specializujeme se na operace štítné žlázy příštítných tělísek, operace v přínosových dutinách – FESS, onkologické operace, mikrochirurgické operace hrtanu.

LÉKAŘE pro ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ

Poskytujeme péči na 62 lůžkách pro dospělé a 30 novorozeneckých lůžkách v pavilonu dokončeném v roce 1986. V komplexu porodního sálu je nadstandardní porodní sálek a další sálek pro alternativní vedení porodu. Počtem narozených dětí se řadíme mezi pět největších porodnic v ČR. Oddělení je nositelem diplomu WHO UNICEF – BABY FRIENDLY HOSPITAL a také jsme INTERMEDIÁRNÍM CENTREM, kdy pečujeme o vysoce riziková a patologická těhotenství.

LÉKAŘE NEUROLOGA

Oddělení disponuje dvěma lůžkovými stanicemi, které mají celkem 38 lůžek a nadstandardní pokoj. Stanice JIP má celkem 8 lůžek s možností monitorace všech vitálních funkcí včetně monitorace 4kanálového EEG a je vybavena také přístroji pro UPV. Pracoviště má udělen statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem a je akreditovaným pracovištěm I. stupně pro specializační přípravu lékařů.

LÉKAŘE pro NEFROLOGICKÉ A HEMODIALYZAČNÍ CENTRUM

Moderní pracoviště nabízí příjemné prostředí, zázemí moderní nemocnice vybavené špičkovou diagnostickou a léčebnou technikou a klimatizovaný hemodialyzační sál se 14 dialyzačními lůžky, včetně 2 infekčních boxů. Centrum zajišťuje náhradu funkce ledvin u pacientů s chronickou renální insuficiencí. Chronicky hemodialyzační program je poskytován v nepřetržitém provozu vždy od pondělí do soboty. V rámci pracoviště je k dispozici nefrologická ambulance s denním provozem v pracovní dny.

LÉKAŘE pro INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení má akreditaci II. stupně v oborech vnitřní lékařství a gastroenterologie, dále akreditaci I. stupně v diabetologii a klinické výživě a intenzivní metabolické péči. Poskytuje péči na 79 standardních a 8 lůžkách metabolické JIP, která je určena pro kriticky nemocné pacienty, kde se rutině provádí umělá plicní ventilace a intermitentní i kontinuální eliminační metody. Úzce spolupracujeme s nefrologickým a dialyzačním centrem v péči o pacienty s ledvinnými onemocněními a zejména dialyzované pacienty. Práce na interně MNO je hodně, ale je pestrá a dobře se zvládá v přátelské a kolegiální atmosféře.

LÉKAŘE pro ODDĚLENÍ GERIATRIE A INTERNA

Geriatrie má akreditaci I. stupně, Interna má akreditaci II. stupně v oboru vnitřní lékařství a I. stupně v oboru Endokrinologie a diabetologie. Oddělení poskytuje péči na 61 standardních lůžkách a 21 lůžkách následné péče. V blízkém čase plánujeme otevření následné intenzivní péče s 6 ventilačními lůžky. Úzce spolupracujeme s dalšími internami – gastroenterologie, kardiologie a dialýza. Práce na oddělení je pestrá, zajímavá dobře zvladatelná v mladém přátelském kolektivu. Vždy se můžete spolehnout na pomoc kolegy, ať již školitele, nebo jakéhokoliv jiného v přátelské atmosféře.

LÉKAŘE NEONATOLOGA

Oddělení poskytuje komplexní péči v ambulantní i lůžkové části, je perinatologickým centrem intermediární péče, které hospitalizuje novorozence od ukončeného 31. týdne, součástí oddělení je pracoviště JIP + stanice patologických novorozenců.

LÉKAŘE OFTALMOLOGA

S praxí na operačním sále, zkušeností s operacemi předního, eventuálně zadního segmentu a schopností používat terapeutické lasery.

LÉKAŘE PRO DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ

který je detašovaným pracovištěm MNO a kde se zaměřujeme na včasnou a komplexní rehabilitaci u dlouhodobě zdravotně postižených dětí

Nabízíme spolupráci externím lékařům na LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY pro dospělé, děti a dorost, zubní

Kontakt:

Bližší informace poskytnou primáři jednotlivých oddělení, eventuelně zaměstnanci personálního úseku.

Kontakt na personální úsek: E personalni@mnof.czT +420 596 194 732 nebo +420 596 193 678