Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 40.000 Kč PRO VŠEOBECNOU SESTRU pro oddělení:

  • Geriatrie a Interna
  • Interna
  • Kardiologie
  • Centrální příjem s Emergency

Podmínky poskytnutí NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

Porodní sál a intermediární centrum

ARO

Centrální příjem s Emergency

Centrum hyperbarické medicíny

Chirurgie – Operační sály

Interní oddělení

Kardiologie

Katetrizační sál

Městská nemocnice Ostrava a LDN

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurologie

Neurologie – JIP

Oddělení centrální sterilizace

Oddělení geriatrie a interna

Oddělení otorinolaryngologie

Ortopedie

Urologie