Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 40.000 Kč PRO VYBRANÁ ODDĚLENÍ

Všeobecná sestra pro oddělení:

  • Geriatrie a Interna
  • Chirurgie a úrazová chirurgie
  • Interna
  • Kardiologie
  • Anesteziologie a resuscitace

Zdravotnický záchranář pro oddělení:

  • Anesteziologie a resuscitace

Podmínky poskytnutí NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU


Otorinolaryngologie

Kardiologie

Interna

Chirurgie a úrazová chirurgie

Dětský rehabilitační stacionář

Léčebna dlouhodobě nemocných

Městská nemocnice Ostrava