Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 40.000 Kč PRO VYBRANÁ ODDĚLENÍ

Všeobecná sestra pro oddělení:

  • Geriatrie a Interna
  • Chirurgie a úrazová chirurgie
  • Interna
  • Kardiologie
  • Anesteziologie a resuscitace

Podmínky poskytnutí NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVK

Centrální sterilizace

Centrální příjem s emergency

Dětský rehabilitační stacionář

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interní oddělení

Kardiologie

Městská nemocnice Ostrava a LDN

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurologie

Oddělení geriatrie a interna

Ortopedie