Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 40.000 Kč nebo 60.000  Kč PRO VŠEOBECNOU SESTRU/ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE pro vybraná oddělení:

Podmínky poskytnutí NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

Centrální příjem s Emergency

Geriatrie a interna

Gynekologie a porodnictví

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interní oddělení

Léčebna dlouhodobě nemocných

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurochirurgie

Neurologie

Oddělení dětského lékařství

Otorinolaryngologie