Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 40.000 Kč PRO VŠEOBECNOU SESTRU/ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE pro oddělení:

  • Anesteziologicko resuscitační oddělení
  • Chirurgie a úrazová chirurgie
  • Interna
  • Kardiologie

Podmínky poskytnutí NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

Ambulance gynekologicko-porodnického oddělení

ARO

Centrální příjem s Emergency

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interní oddělení

Jednotka následné intenzivní péče

Kardiologie

Léčba dlouhodobě nemocných

Neurochirurgie

Neurologie

Oddělení Geriatrie a interna

Otorinolaryngologie

Porodní sál a intermediární centrum