Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 40.000 Kč PRO VŠEOBECNOU SESTRU/ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE pro oddělení:

  • Anesteziologicko resuscitační oddělení
  • Chirurgie a úrazová chirurgie
  • Interna
  • Kardiologie

Podmínky poskytnutí NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

Porodní sál a intermediární centrum

ARO

Centrální příjem s Emergency

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interní oddělení

Kardiologie

Léčebna dlouhodobě nemocných – Ostrava-Radvanice

Neurochirurgie

Neurologie

Oddělení Centrální sterilizace

Oddělení Dětské lékařství

Oddělení Geriatrie a interna