Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 40.000 Kč PRO VŠEOBECNOU SESTRU pro oddělení:

  • Geriatrie a Interna
  • Interna
  • Kardiologie

Podmínky poskytnutí NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU

ARO

Centrální příjem s Emergency

Centrum hyperbarické medicíny

Dětské lékařství

Interní oddělení

Kardiologie

Městská nemocnice Ostrava a LDN

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Oddělení geriatrie a interna

Urologie