Vzdělávání a rezidenční místa

Irena Hlavatá Dana Provázková Kateřina Klimešová
vedoucí Oddělení vzdělávání referent Oddělení vzdělávání referent Oddělení vzdělávání
agenda rezidenčních míst,
akreditací a rámcových
smluv v oblasti vzdělávání
agenda lékařů a mediků agenda nelékařů a
cestovních náhrad
T +420 596 193 678 T +420 596 193 679 T +420 596 193 710
E irena.hlavata@mnof.cz E dana.provazkova@mnof.cz E katerina.klimesova@mnof.cz