Vzdělávání a rezidenční místa

agenda rezidenčních míst,
akreditací a rámcových
smluv v oblasti vzdělávání
agenda lékařů a mediků

agenda nelékařů

T +420 596 193 678 T +420 596 193 679 T +420 596 193 710
E vzdelavani@mnof.cz