Odborné kurzy

Inovační kurzy pro zdravotnické pracovníky

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, pořádá inovační kurzy:

  • Periferní žilní kanylace, centrální žilní katétry, oš. péče o centrální žilní katétry, oš. péče o epidurální katétry
  • Prevence a léčba dekubitů, bércových vředů a jiných ran

Přihláška kurzy – kanyly, dekubity

2018 plán inovačních kurzů


Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Termín dalšího kurzu předpokládáme nejdříve v r. 2019.